BESLUIT van 16 september 1965, Stb. 1965, 414, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling. Inwerkingtreding: 1 maart 1966.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juli 1965, nr. A-2/031133, Directoraat-Generaal van het Verkeer, mede namens Onze Minister van Justitie;
     Gelet op de artikelen 14, 34 en 38 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
     De Raad van State gehoord (advies van 18 augustus 1965, nr. 34);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 september 1965, nr. A-2 1031777, Directoraat-Generaal van het Verkeer, mede namens Onze Minister van Justitie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).