Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  AANVAARDING  STATUUT  VOOR  HET  KONINKRIJK  DER  NEDERLANDEN

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 28 October 1954, houdende aanvaarding van een statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de aanvaarding door Nederland van de resultaten van het op de voet van artikel 215 van de Grondwet gepleegde overleg, een wet vordert als bedoeld in artikel 218 der Grondwet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Enig artikel

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, zoals het bij deze wet is gevoegd, wordt aanvaard.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 28 October 1954.

 

JULIANA

 

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
W. Drees

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J.W. Beylen

De Minister zonder Portefeuille,
J. Luns

De Minister van Justitie,
L.A. Donker

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Beel

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a.i.,
Beel

De Minister van FinanciŽn,
Van de Kieft

De Minister van Oorlog,
C. Staf

De Minister van Marine,
C. Staf

De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
H. Witte

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. Algera

De Minister van Economische Zaken,
J. Zijlstra

De Minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
A.C. de Bruijn

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Mansholt

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
J.G. Suurhoff

De Minister van Maatschappelijk Werk,
F.J. van Thiel

De Minister van Overzeese Rijksdelen,
W.J.A. Kernkamp

 

Uitgegeven de drie en twintigste November 1954
De Minister van Justitie,
L.A. Donker

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x