[Beschikking van 24 december 1982, Stcrt. 1982, 252. Inwerkingtreding: 1 januari 1983]

 

     De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij;
     Gelet op de artikelen 57 en 58 van de Wet agrarisch grondverkeer (Stb. 1981, 248) en artikel 2 van het Besluit grondbankstelsel (Stb. 1982, 692);
     Gehoord de commissie beheer landbouwgronden;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).