[Regeling van 21 april 2002, Stcrt. 2002, 82. Inwerkingtreding: 8 mei 2002 (Stb. 2002, 207)]

 

21 april 2002/nr. BWL/2002033858
Directoraat-Generaal Milieubeheer
Directie Bodem, Water en Landelijk Gebied Afdeling Landbouw

     De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op artikel 1, eerste en derde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).