BESLUIT van 29 november 1995, Stb. 1995, 564, tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen. Inwerkingtreding: 1 december 1995 (Stb. 1995, 563).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 6 februari 1995, nr. WV95/67 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;
     Gelet op artikel 15 van de Wet belasting zware motorrijtuigen;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 maart 1995, nr. W06.95.0055);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 24 november 1995, nr. WV95/178 U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).