BESLUIT van 23 juli 1987, Stb. 1987, 486, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten. Inwerkingtreding: 7 november 1987.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 1 juni 1987, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 212/687, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
     Gelet op de artikelen 8, 9, 10, 11 en 23 van de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten;
     De Raad van State gehoord (advies van 29 juni 1987, nr. W03.87.0239);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 9 juli 1987, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 281/687, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).