BESLUIT van 8 mei 1959, Stb. 1959, 287, houdende regelen betreffende de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 5 van de Wet van 10 juli 1952 ter verzekering van het beschikbaar blijven van goederen voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden (Stb. 1952, 407). Inwerkingtreding: 23 augustus 1959.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Ministers van Economische Zaken, van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en van FinanciĆ«n van 30 augustus 1958, nr. 32543 W.J.A.;
     Gelet op artikel 5 van de wet van 10 juli 1952 (Stb. 1952, 407);
     De Raad van State gehoord (advies van 4 november 1958, nr. 33);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 29 april 1959, nr. 871 W.J.A.;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).