Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  BEVORDERING  DOORSTROMING  ONDERWIJSPERSONEEL  II  (Wet  DOP)

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 5 juli 1989, houdende regels met betrekking tot de doorstroming en verlaging van de uittredingsleeftijd van onderwijspersoneel

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het resultaat van de met ingang van 1 januari 1989 afgelopen Wet bevordering doorstroming onderwijspersoneel (Stb. 1988, 253) het wenselijk maakt totstandkoming van een nieuwe, voor 1989 geldende, doorstromingsregeling voor uit 's Rijks kas bekostigd onderwijspersoneel te bevorderen, waarmee dezelfde doeleinden worden nagestreefd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 2 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 3 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 4 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 5 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 6 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 7 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 8 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 9 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 10 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 11 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 12 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 13 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 14 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 15 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 16 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 17 [Vervallen per 02-01-1990]

Artikel 18. Geen verplichte VUT voor uittreders krachtens DOP-wet I

In afwijking van het bepaalde in artikel 18 van de DOP-wet vindt

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x