BESLUIT van 3 november 1993, Stb. 1993, 563, houdende regels omtrent middelen en maatregelen die kunnen worden toegepast ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties in psychiatrische ziekenhuizen. Inwerkingtreding: 17 januari 1994 (Stb. 1993, 755).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 juli 1993, DGVgz/GVC/CB/931795;
     Gelet op artikel 39, tweede lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;
     De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1993, nummer W03 930456);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 1 november 1993, nr. 399246/93/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).