BESLUIT van 3 november 1993, Stb. 1993, 565, houdende regels omtrent de taak en bevoegdheid van de patiëntenvertrouwenspersoon. Inwerkingtreding: 17 januari 1994 (Stb. 1993, 755).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Onze Minister van Justitie van 14 juli 1993, DGVgz/GVC/CB/931794;
     Gelet op artikel 59 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;
     De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1993, nr. W13.93.0451);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Onze Minister van Justitie van 1 november 1993, nr. GVC/CB/9367;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).