BESLUIT van 5 september 1978, Stb. 1978, 552, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945. Inwerkingtreding: 10 november 1978.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 16 mei 1978, Hoofdafdeling Verzetsdeelnemers en Vervolgden, nr. 58001 I;
     Gelet op artikel 8, vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1977, 493);
     Gezien de adviezen van de Buitengewone Pensioenraad en de Stichting 1940-1945;
     De Raad van State gehoord (advies van 12 juli 1978, nr. 17);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris voornoemd van 29 augustus 1978, nr. 64542;

    Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).