BESLUIT van 4 november 1994, Stb. 1994, 885, houdende nadere regels met betrekking tot de vaststelling van het maandinkomen, bedoeld in de artikelen 31e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en 35a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen). Inwerkingtreding: 29 december 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 september 1994, DVVB/WUP/U-941166;
     Gelet op de artikelen 31e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en 35a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet;
     Gezien de adviezen van de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting 1940-1945, de Stichting Pelita en de Commissie Indisch Verzet;
     De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 1994, nr. W13.94.0568);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 oktober 1994, nr. DVVB/WUP/U-941415;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).