BESLUIT van 27 februari 1987, Stb. 1987, 179, houdende omschrijving van de categorie├źn van personen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360) op wie deze wet van overeenkomstige toepassing zal zijn. Inwerkingtreding: 9 mei 1987.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 december 1986, DVV/WJZ-U- 9269;
     Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360);
     Gehoord de Buitengewone Pensioenraad, de Commissie Indisch Verzet en de Stichting Pelita;
     De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1987, nr. W.13.86.0671);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 februari 1987, DVV/WJZ-U-9520;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).