BESLUIT van 6 september 1949, Stb. 1949, J 418, tot uitvoering van artikel 11 der Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420). Inwerkingtreding: 27 oktober 1949.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken van 11 Juli 1949, nr. 195194 Z., Directoraat-Generaal van Scheepvaart;
     Gelet op de artikelen 11, eerste lid, en 20, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Staatsblad 1947, H 420);
     De Raad van State gehoord (advies van 2 Augustus 1949, nr. 19);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 18 Augustus 1949, nr. 201868 Z., Directoraat-Generaal van Scheepvaart;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).