BESLUIT van 21 oktober 2004, Stb. 2004, 564, houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet documentatie vennootschappen (Besluit documentatie vennootschappen).¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 636).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel I, van het Besluit van 8 april 2011, Stb. 2011, 180, is het Besluit documentatie vennootschappen met ingang van 1 juli 2011 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit controle op rechtspersonen.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 21 juli 2004, nr. 5299128/04/6;
     Gelet op de artikelen 3, tweede lid, onderdeel f, 4, tweede lid, 5, tweede lid, en 8, tweede lid, van de Wet documentatie vennootschappen;
     De Raad van State gehoord (advies van 16 augustus 2004, nr. W03.04.0388/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 15 oktober 2004, nr. 5312336/04/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).