BESLUIT van 11 augustus 2003, Stb. 2003, 320, houdende bepaling van de gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 3, achtste lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting). Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 510).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 december 2002, nr 5200386/02/6, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel a en b, alsmede artikel 3, achtste lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting;
     De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2003, nr. W03.02.0565/I).
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 1 augustus 2003,nr 5234240/03/6, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).