[Regeling van 14 januari 2001, Uitleg OCenW-Regelingen 2001, 2/3 (niet beschikbaar). Inwerkingtreding: 1 augustus 2003]

 

     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
     Handelende mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op de artikelen 8.2.1, eerste en derde lid, onderdeel e, en 8.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
     Gehoord de organisaties in het voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van de instellingen en de landelijke organen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).