BESLUIT van 12 december 1994, Stb. 1994, 866, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 77ff, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Inwerkingtreding: 1 september 1995 (Stb. 1995, 357).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 7 september 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 453938/94/6;
     Gelet op artikel 77ff, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;
     De Raad van State gehoord (advies van 21 november 1994, nr. W03.94.0565);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 1 december 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 470227/94/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).