BESLUIT van 15 januari 2001, Stb. 2001, 33, houdende vaststelling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van taakstraffen (Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen). Inwerkingtreding: 1 februari 2001 (Stb. 2001, 44).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 oktober 2000, nr. 5057030/00/6;
     Gelet op de artikelen 22e, 22k en 77ff, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht;
     De Raad van State gehoord (advies van 22 december 2000, nr. W03.00.0488/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 8 januari 2001, nr. 5073409/01/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).