[Regeling van 14 augustus 2001, Stcrt. 2001, 156. Inwerkingtreding: 1 september 2001]

 

14 augustus 2001/nr. 5113406/01/DJI

     De Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 77j, tweede lid, Wetboek van Strafrecht;
     Gelet op het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 3 mei 2001, kenmerk 5095686/01/TH/rb;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).