[Beschikking van 9 januari 1987, Stcrt. 1987, 20. Inwerkingtreding: 1 februari 1987]

 

     De Minister van Justitie;
     Gelet op de artikelen 40, vierde lid, en 47 van het Wetboek van Strafvordering;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).