BESLUIT van 8 juni 1994, Stb. 1994, 412, houdende regels ter uitvoering van artikel 572, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. Inwerkingtreding: 15 juni 1994 (Stb. 1994, 413).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 december 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 418792/93/6;
     Gelet op artikel 572, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;
     De Raad van State gehoord (advies van 3 mei 1994, nr. W03.93.0861);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 26 mei 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 440005/94/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).