[Regeling van 21 december 2000, Stcrt. 2000, 251. Inwerkingtreding: 1  januari 2001 (Stb. 2000, 588)]

 

21 december 2000/nr. FM 2000/0404-M
Directie Financiƫle Markten

     De Minister van FinanciĆ«n;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet financiering decentrale overheden;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).