[Regeling van 2 mei 1996, Stcrt. 1996, 85. Inwerkingtreding: 1 juni 1996]

 

2 mei 1996/nr. GMV 962133

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).