[Regeling van 27 april 1992, Stcrt. 1992, 102. Inwerkingtreding: 31 mei 1992]

 

     De Minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid;
     Overwegende dat het wenselijk is de rechtspositie van tewerkgestelde erkende gewetensbezwaarden op onderdelen meer in evenwicht te brengen met de ter zake geldende regelen voor dienstplichtige militairen en deze rechtspositie meer te doen aansluiten op de feitelijke omstandigheden waaronder de tewerkstelling plaatsvindt;
     Overwegende dat daartoe de Beschikking gewetensbezwaren militaire dienst (Besluit van de Minister van Sociale Zaken van 8 februari 1978, Stcrt. 1978, 38) dient te worden ingetrokken en een nieuwe regeling dient te worden vastgesteld;
     Gelet op artikel 59 van het Besluit gewetensbezwaren militaire dienst (Stb. 1980, 5);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).