BESLUIT van 19 mei 2006, Stb. 2006, 273, houdende aanvulling van de privileges en immuniteiten geregeld in de Wet HCNM (Besluit HCNM). Inwerkingtreding: 21 juni 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 24 maart 2006, nr. DJZ/BR/0209-2006;
     Gelet op artikel 16 van de Wet HCNM;
     De Raad van State gehoord (advies van 4 mei 2006, nr. W02.06.0092/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 15 mei 2006, nr. DJZ/BR/0545-2006;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).