[Regeling van 18 november 1992, Stcrt. 1992, 240. Inwerkingtreding: 1 februari 1993]

 

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Wet herverdeling wegenbeheer (Stb. 1992, 563);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).