BESLUIT van 30 juni 1941, Stb. 1941, B 61, waarbij wordt vastgesteld een Reglement op de Militaire Willems-Orde. Inwerkingtreding: 20 mei 1940.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Algemeene Zaken, van Defensie, van Koloniën en van Justitie van 14 Mei 1941, Nº. 352;
     Gelet op artikel 15 van de Wet, houdende herziening van de wet van 30 April 1815, Nº. 5 (Staatsblad Nº. 33) nopens de instelling van de Militaire Willems-Orde;
     Den Volksraad, de Staten van Suriname en de Staten van Curaçao gehoord;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).