Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


vorige

 

WET  HOUDENDE  MACHTIGING  TOT  OPRICHTING  VAN  DE  NAAMLOZE  VENNOOTSCHAP  MAATSCHAPPIJ  VOOR  INDUSTRIňLE  PROJECTEN  NV

Tekst zoals deze geldt op 19 januari 2008

Vervallen m.i.v. 1 april 2008

 

 

 

 
WET van 7 oktober 1982, houdende machtiging tot oprichting van de naamloze vennootschap Maatschappij voor IndustriŽle Projecten N.V.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat tot oprichting overgaat van de naamloze vennootschap Maatschappij voor IndustriŽle Projecten N.V. en dat daartoe ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) machtiging bij de wet vereist is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken wordt gemachtigd om namens de Staat der Nederlanden bij eenzijdige rechtshandeling op te richten de naamloze vennootschap Maatschappij voor IndustriŽle Projecten N.V., welke ten doel heeft op commerciŽle basis de totstandkoming te bevorderen van projecten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de industriŽle bedrijvigheid en de commerciŽle dienstverlening in Nederland, en deel te nemen in verdere plaatsing van kapitaal.

Artikel 2

Voor een handelen of nalaten, dat ten gevolge heeft dat de Staat slechts voor de helft of minder deelneemt in het kapitaal van de vennootschap, is machtiging bij de wet vereist.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriŽle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 7 oktober 1982

 

BEATRIX

 

De Minister van Economische Zaken,
J.C. Terlouw

De Minister van FinanciŽn,
Van der Stee

 

Uitgegeven de zesentwintigste oktober 1982
De Minister van Justitie,
J. de Ruiter

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x