BESLUIT van 23 januari 1992, Stb. 1992, 69, houdende regels ten aanzien van bijdragen in de kosten van beheer en onderhoud van waterstaatswerken. Inwerkingtreding: 1 april 1992.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 september 1991, nr. RJI 102399, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet van 24 april 1991, houdende regels met betrekking tot enkele specifieke uitkeringen aan provincies en gemeenten op het terrein van Verkeer en Waterstaat (Stb. 1991, 255);
     Gezien de adviezen van het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
     Gehoord de Raad voor de GemeentefinanciĆ«n;
     De Raad van State gehoord (advies van 4 december 1991, nr. W09.91 0489);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 januari 1992, nr. RJI 113251, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).