BESLUIT van 22 november 1993, Stb. 1993, 629, houdende vaststelling van nadere regels ter uitvoering van de Wet Infrastructuurfonds. Inwerkingtreding: 1 januari 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juli 1993, nr. WJZ/V-323589, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;
     Gelet op de artikelen 8 en 9 van de Wet Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);
     De Raad van State gehoord, advies van 12 november 1993, nr. W09.93.0477;
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 november 1993, nr. WJZ/V-324679, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).