[Regeling van 19 december 2000, Stcrt. 2000, 250. Inwerkingtreding: 1 januari 2001]

 

19 december 2000/nr. WDB 2000/959M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken
Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op de artikelen 1.5, 2.2, 2.5, 2.14, 3.10, 3.13, 3.16, 3.17, 3.20, 3.27, 3.48, 3.49, 3.63, 3.83, 3.86, 3.87, 3.104, 3.138, 3.140, 3.141, 3.143, 3.145, 3.152, 3.154, 4.7, 4.14, 4.51, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 6.8, 6.14, 6.15, 6.17, 6.23, 6.26, 6.37 en 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).