[Regeling van 19 december 2000, Stcrt. 2000, 250. Inwerkingtreding: 1 januari 2001]

 

20 december 2000/nr. WDB00/921M
Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken
Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
     Gelet op de artikelen 3.31, 3.34, 3.36, 3.38 en 3.52 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).