[Regeling van 20 december 2000, Stcrt. 2000, 249. Inwerkingtreding: 1 januari 2001]

 

20 december 2000/nr. WDB00/920M
Directoraal-generaal voor Fiscale Zaken
Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
     Gelet op artikel 3.42, tweede, vijfde en zevende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001,

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).