[Regeling van 21 december 2001, Stcrt. 2002, 1. Inwerkingtreding: 4 januari 2002]

 

21 december 2001/nr. DGM/SB2001137299
Directoraat-Generaal Milieubeheer Directie Strategie en Bestuur Afdeling Economie en Technologie

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op artikel 5.14, zesde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).