[Regeling van 30 maart 2016, Stcrt. 2016, 15992. Inwerkingtreding: 1 april 2016]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiƫn van 30 maart 2016, nr. IENM/BSK-2015/209791, houdende regels inzake in Nederland gelegen projecten welke in het belang zijn van de bescherming van het milieu (Regeling groenprojecten 2016)

     De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Handelende na overleg met de Minister van Economische Zaken;
     Gelet op artikel 5.14, derde lid, onderdeel a, en achtste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).