[Regeling van 17 december 2003, Stcrt. 2004, 16. Inwerkingtreding: 1 mei 2004]

 

REGELING van de Minister van Financiƫn van 17 december 2003, AGT2003-2237N, houdende bepalingen ter zake van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003)

     De Minister van FinanciĆ«n;
     Gelet op artikel 1 van de Wet van 13 januari 1949, houdende instelling schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Stb. 1949, J 23), en de artikelen 1 en 7 van de Wet van 30 november 1949, houdende regelen nopens het beheer van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Stb. 1949, J 529);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).