BESLUIT van 11 maart 1987, Stb. 1987, 129, tot algemeen verbindendverklaring van de regeling omtrent de uitgifte, de verhandeling en de uitbetaling tegen inlevering van spaarbewijzen als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake spaarbewijzen. Inwerkingtreding: 8 april 1987.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van FinanciĆ«n, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van 27 februari 1987 nr. 387-1784;
     Gelet op artikel 2 van de Wet inzake spaarbewijzen (Stb. 1985, 293);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).