BESLUIT van 25 maart 2004, Stb. 2004, 130, tot vaststelling van de justitiële gegevens en tot regeling van de verstrekking van deze gegevens alsmede tot uitvoering van enkele bepalingen van de Wet justitiële gegevens (Besluit justitiële gegevens).¹ Inwerkingtreding: 1 april 2004 (Stb. 2004, 129).

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel N, van het Besluit van 23 maart 2012, Stb. 2012, 130, is het Besluit justitiële gegevens met ingang van 1 april 2012 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 februari 2004, nr. 5271210/04/6;
     Gelet op de artikelen 2, tweede en derde lid, 4, vijfde lid, 8, vierde en vijfde lid, 9, eerste lid, 13, eerste lid, 25, 36, 39 en 49 van de Wet justitiële gegevens;
     De Raad van State gehoord (advies van 24 maart 2004, nr. W03.04.0085/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 24 maart 2004, nr. 5278333/04/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).