[Besluit van 28 december 1995, Stcrt. 1996, 16. Inwerkingtreding: 1 januari 1996]

 

     Het bestuur van de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneel;
     Gezien de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken van 13 december 1995;
     Gelet op artikel 9, zesde lid, van de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel (Stb. 1995, 640);

     Bepaalt:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).