[Regeling van 15 december 1997, Stcrt. 1997, 249. Inwerkingtreding: 31 december 1997]

 

15 december 1997/nr. AB97/U1398
DGMP/AO/U

     De Minister van Binnenlandse Zaken;
     Gelet op artikel 4, vijfde lid, van de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel;
     Gezien de brief van 30 september 1997 (PK97.01003) van de pensioenkamer uit de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).