[Regeling van 28 september 2004, Stcrt. 2004, 192. Inwerkingtreding: 30 oktober 2004 (Stb. 2004, 555)]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/65638, houdende nadere regels ter zake van enkele in de Wet kinderopvang geregelde onderwerpen (Regeling Wet kinderopvang) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel III, onderdeel I, van de Regeling van 21 augustus 2017, Stcrt. 2017, 49281, is de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met ingang van 1 januari 2018 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling Wet kinderopvang.

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 24, 30, 35, vierde lid, 45, tweede lid, 46, vierde lid, 48, vijfde en negende lid, onderdeel a, 53, 56, tweede lid, 62, eerste lid, 67, tweede lid, van de Wet kinderopvang;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).