BESLUIT van 18 oktober 2004, Stb. 2004, 554, houdende regels over de tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang (Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang).¹ Inwerkingtreding: 30 oktober 2004 (Stb. 2004, 555).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel G, van het Besluit van 13 oktober 2012, Stb. 2012, 473, is het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang met ingang van 1 januari 2013 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit kinderopvangtoeslag.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 augustus 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/54428, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op de artikelen 7, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, 18, 34, 94, derde lid, 95, vierde lid, van de Wet kinderopvang;
     De Raad van State gehoord (advies van 9 september 2004, nr. W12.04.0408/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/64987, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).