BESLUIT van 30 mei 2012, Stb. 2012, 230, tot het stellen van eisen aan de kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen). Inwerkingtreding: 6 juni 2012.

1. Redactie: ingevolge artikel 28, onderdeel D, van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen met ingang van 1 januari 2018 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 maart 2012, nr. KO/2012/3708;
     Gelet op de artikelen 1.50, tweede lid, 1.56, tweede lid, 1.56b, tweede lid, en 2.6, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 april 2012, nr. W12.12.0080/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 mei 2012, nr. KO/2012/4396;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).