[Regeling van 29 mei 2012, Stcrt. 2012, 10966. Inwerkingtreding: 6 juni 2012 (Stb. 2012, 230)]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 2012, nr. KO/2012/7794, tot uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel C, van de Regeling van 21 augustus 2017, Stcrt. 2017, 49278, is de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 met ingang van 1 januari 2018 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang.

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 2, derde lid, 3, derde lid, 4, derde lid, 5, vierde lid, 6, tweede lid, 12, derde lid, 13, tweede en derde lid, 14, tweede lid, 15, tweede lid, 17, derde lid, 18, vierde lid, 19, vierde lid, 20, vierde lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).