BESLUIT van 19 januari 1982, Stb. 1982, 5, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 1 van de Wet omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden. Inwerkingtreding: 15 maart 1982 (Stb. 1982, 63).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 5 november 1981, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 521/681;
     Gelet op artikel 1 van de Wet omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden (Stb. 1981, 295);
     De Raad van State gehoord (advies van 8 december 1981, nr. 811202/6);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie a.i. van 5 januari 1982, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 006/682;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).