Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  OMREKENING  IN  GOUD  UITGEDRUKTE  REKENEENHEDEN

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Besluit omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden

 

 

WET van 15 mei 1981, houdende regeling van de omrekening in Nederlands geld van in goud uitgedrukte rekeneenheden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen voor de omrekening in Nederlands geld van in andere wetten of in internationale overeenkomsten in verband met beperking van aansprakelijkheid genoemde, in goud uitgedrukte rekeneenheden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. De in een gewicht fijn goud uitgedrukte rekeneenheden, die in verband met beperking van aansprakelijkheid worden genoemd in door Ons bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen wetten of internationale overeenkomsten, worden als volgt in Nederlands geld omgerekend:

a. goudfranken met een gewicht van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x