BESLUIT van 22 juni 1971, Stb. 1971, 393, tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer. Inwerkingtreding: 1 januari 1972.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 29 april 1971, nr. B71/8431, directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen;
     Gelet op de artikelen 11, derde lid, 15, 37, en 53 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1970, 611);
     De Raad van State gehoord (advies van 2 juni 1971, nr. 6);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 18 juni 1971, nr. B 71/11450, directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).