[Regeling van 20 december 1991, Stcrt. 1991, 252. Inwerkingtreding: 1 januari 1992 (Stb. 1991, 740)]

 

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, 3, vijfde lid, 7, vierde, vijfde en zesde lid, 11, 19, tweede lid, 22, derde lid, 23, derde lid, 25, vierde lid, 26, achtste lid, 27, tweede en vijfde lid, 36, eerste lid, 37, tweede lid, 38, 40, eerste en derde lid, 41, tweede lid, 42, derde lid, 53, derde lid, 56, derde lid, 63, eerste lid, 64, vierde lid, 65, zevende lid, 66, derde lid, 67, tweede lid, 68, tweede lid, 69, 70, vijfde lid, 71, tweede lid, 73, derde lid, 75, tweede en derde lid, 78, vierde lid, 79, eerste, tweede en derde lid, 80, tweede lid, 82, tweede lid, 84, tweede lid, 85, tweede lid, 88, tweede lid, 90, zevende lid, 91, vierde lid, 94, tweede lid, 95, vierde lid, van de Wet op de accijns (Stb. 1991, 561) en de artikelen 11, 12, 14 en 22, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit accijns (Stb. 1991, 754);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).