[Besluit van 1 maart 1980, Stcrt. 1980, 66. Inwerkingtreding: 1 april 1980]

 

     WIJ JULIANA bij de gratie Gods. Koningin der nederlanden, prinses van Oranje-Nassau. enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken van 27 februari 1980, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming, nr. 20.768, de Sociaal-Economische Raad gehoord;
     Gelet op artikel 4, tweede, vijfde en zevende lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).